Trener psów

Program poszczególnych stopni treningu.

Trening poziom Basic:

– wprowadzenie klikera– kontakt wzrokowy
– Target– siad
– leżeć– zostaw
– zostań– niepodejmowanie jedzenia z ziemi i ręki
– dostawanie do nogi– Luźna smycz
– nauka poprawnej zabawy i kontroli emocji przy zabawie   

Trening poziom Medium (wydłużenie czasu trwania bez klikera)

– wyjście z klikera– kontakt wzrokowy
– Target– siad
– leżeć– zostań
– zostaw– dostawanie do nogi
– niepodejmowanie jedzenia z ziemi i ręki– Luźna smycz
– nauka poprawnej zabawy i kontroli emocji przy zabawie– chodzenie przy nodze
– przywołanie

Trening poziom Expert (rozproszenia)

– kontakt wzrokowy– Target
– siad– leżeć
– zostań– zostaw
– dostawanie do nogi– niepodejmowanie jedzenia z ziemi i ręki
– Luźna smycz– nauka poprawnej zabawy i kontroli emocji przy zabawie
– chodzenie przy nodze– przywołanie