REGULAMIN

 1. Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu lub konsultacji behawioralnej, należy wypełnić formularz w zakładce „kontakt” na stronie internetowe, skontaktować się telefonicznie lub mailowo.
  2. Po zgłoszeniu chęci udziału w pakiecie zajęć, należy uiścić opłatę w całości podczas pierwszego spotkania. 
  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pakiecie, kwota uiszczona przy pierwszym spotkaniu nie podlega zwrotowi.
  4. Rezygnację ze spotkania, konsultacji, szkolenia, treningu należy zgłosić telefonicznie lub mailowo. 
  5. Opiekun psa jest zobowiązany do okazania książeczki zdrowia psa oraz aktualnych szczepień.
  6. Zajęcia odbywają się tylko i wyłącznie pozytywnymi metodami szkolenia psów.
  7. Opiekun psa zobowiązany jest do wykonywania poleceń oraz do przestrzegania zaleceń, które zostały ustalone podczas spotkania.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zaleceń.
  9. Zabrania się stosowania przemocy wobec psa.
  10. Zabronione są dławiki, kolczatki, łańcuchy na szyję, haltery.
  11. Pies u którego zostały zgłoszone zachowania agresywne musi podczas zajęć/wizyty mieć na sobie kaganiec umożliwiający mu swobodne oddychanie oraz konsumpcję/napicie się (kaganiec weterynaryjny).
  12. Zastrzegam sobie prawo do tego, aby nie podjąć się pracy z psem agresywnym, który nie ma na sobie kagańca.
  13. Pierwsza konsultacja odbywa się u klienta w domu/mieszkaniu.
  14. Zastrzegam sobie prawo do sprawdzenia i skontrolowania czy zadane zalecenia zostały poprawnie wykonane/wprowadzone.
  15. Uczestnik szkolenia przed przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa podczas trwania spotkania/szkolenia.
  17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/przesunięcia spotkania/szkolenia z przyczyn od niego niezależnych. Taka informacje musi zostać przekazana mailowo/telefonicznie 24h przed spotkaniem.
  18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania filmów oraz zdjęć robionych podczas spotkań/szkoleń do celów marketingowych i szkoleniowych.
  19. Każde odstąpienie od regulaminu będzie skutkowało zakończeniem współpracy bez możliwości zwrotu uiszczonej kwoty.